Czy badanie sprawozdań finansowych jest potrzebne?

 Badanie sprawozdań finansowych przez rewidenta zwykłemu obywatelowi kojarzy się z wykrywaniem matactw oraz oszustów. Jest to logiczny sposób myślenia lecz nie jest on do końca zgodny z prawdą.  Na badanie sprawozdań finansowych należy spojrzeć z szerszego punktu widzenia.

Na pewno część badanych sprawozdań była poddawana tym zabiegom w celu ujawnienia oszustw majątkowych. Badanie sprawozdania finansowego ma na celu weryfikacje poprawności działań finansowych oraz weryfikacje danej spółki czy firmy pod kątem wiarygodności bądź rzetelności. Należy jednak pamiętać o tym, że wiele sprawozdań finansowych jest realizowanych w celu:

  • poprawienia funkcjonowania mechanizmów spółki
  • znalezienia uchybień i błędów, które można poprawić
  • nakreślenia nowych planów na podstawie uzyskanych danych
  • określenia kierunku rozwoju

Na jakiej zasadzie powinno funkcjonować badanie sprawozdań finansowych?

Jak widać sprawdzanie sprawdzań finansowych jest absolutnie niezbędną rzeczą w zdrowo funkcjonującym biznesie. Każdy z nas popełnia przecież błędy, a jak wiem często ciężko jest je zauważyć samym sprawcą błędów, ponieważ tkwią oni w swoich codziennych niemal już rytualnych schematach i mechanizmach, z których ciężko jest wyjść. Ciężko jest także przyznać się do błędu przed swoimi współpracownikami zwłaszcza gdy zajmuję się wysoką pozycję w danej firmie bądź przedsiębiorstwie.

Dlatego też często jest potrzebna osoba z zewnątrz, która ma świeże spojrzenie na sprawę i potrafi spojrzeć na wszystko z nowej perspektywy. Wiele firm idzie za tym trendem uświadamiając sobie, że sprawdzanie sprawozdań nie niesie ze sobą ryzyka czy też niebezpieczeństwa lecz możliwości rozwoju danego obszaru w firmie.

Warto jest propagować nowoczesne podejście do biznesu oraz przekazywać tą wiedzę dalej. Bo tak naprawdę to rzetelne dane, odpowiednio uporządkowane oraz wolne od błędów są dla przedsiębiorców najważniejszymi informacji dzięki którymi mogą prawidłowo zarządzać swoimi spółkami.

Sprawdzanie sprawozdań finansowych powinno stać się normą w każdej firmie, która dba o swój rozwój oraz ma aspiracje do tego aby z każdym rokiem iść w stronę nowych celów.  Jeżeli dana firma skupi się na tym w jakim miejscu jest i do jakiego chce dotrzeć to może być to początek wielkiej modernizacji planowanej od dawna. Musimy jednak pamiętać, że tego rodzaju działania zawsze są obarczone ryzykiem. Dlatego warto korzystać zawsze ze sprawdzonych i rzetelnych informacji, które poprowadzą nas w dobrym kierunku.