W momencie podjęcia decyzji odnośnie leasingu musimy być świadomi tego, iż mamy dwie opcje wyboru: leasing finansowy i leasing operacyjny. Decydując się na jedną z nich powinniśmy brać pod uwagę to w jakiej formie prowadzona jest nasza działalność, czy też jaki przedmiot będzie przez nas sfinansowany. Jednakże decydując się na jedną z dwóch form pamiętajmy o tym, że żadna z nich nie wymaga od nas angażowania własnych środków na CAŁĄ inwestycję przy początku realizacji jej. Sam leasing staje się coraz bardziej popularny w naszym kraju, według badań już około 14 procent pozyskiwanych środków przez firmy na finansowanie inwestycji pochodzi właśnie z leasingu.

Leasing finansowy wybierany i targetowany jest głównie do grupy przedsiębiorców o ustabilizowanej i ugruntowanej sytuacji finansowej – jego odbiorcą jest głównie ta grupa ze względu na konieczność podniesienia kosztów na początku umowy, a mając stabilne zaplecze finansowe nie musimy obawiać się początkowo wyższych kosztów. Leasing finansowy, podobnie zresztą do leasingu operacyjnego pozwala włączyć wydatki obejmujące obsługę leasingu w koszty uzyskania przychodu. Jednakże rozliczanie odbywa się w inny sposób – jesteśmy w stanie jedynie odliczyć koszt odsetkowej części raty, a także koszty amortyzacji z nim związane, dzięki temu, iż przedmiot leasingu zalicza się do majątku leasingobiorcy. Stawiając na leasing finansowy, leasingobiorca zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT w całości wraz z pierwszą ratą zobowiązania, warto jednak zwrócić uwagę, iż stawka VAT naliczana jest w zupełności adekwatnie do przedmiotu leasingu. Niepomierną zaletą leasingu finansowego jest całkowity brak ograniczeń odnośnie minimum wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Jedynym warunkiem jest, aby umowa została stworzona na czas ustalony między stronami, czas określony. Następnie po zakończeniu okresu leasingu wybrany przedmiot staje się własnością korzystającego i może być on dalej przez niego wykorzystywany lub sprzedany.

Ważnym argumentem, który przekonuje przedsiębiorców do skorzystania z leasingu są jego korzyści podatkowe – głównie przy zakupie środków trwałych. Dzięki leasingowi możemy zredukować nasze obciążenia podatkowe – wydatki powstające poprzez spłacanie leasingu możemy wliczyć w koszty i odliczyć od podatku dochodowego. Oczywiście zasady te różnią się pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym. Grupa małych i średnich przedsiębiorców decyduje się najczęściej na skorzystanie z leasingu operacyjnego, bowiem to właśnie on jest bardziej korzystną formą finansowania niż leasing finansowy dla tych, którzy szukają zdecydowanie niższych kosztów początkowych. Choć nie należy zapominać, że leasing finansowy korzyści podatkowe daje także duże.